Výběrové řízení - studna s příslušenstvím

...městská voda není pro účely závlahy fotbalového hřiště levnou záležitostí. Proto dospěla TJ Točná k závěru, že nejvhodnějším řešením bude vlastní studna se zásobníky vody a rozvodem kolem hřiště. TJ Točná není výdělečnou organizací ani nedisponuje majetkem, který by investici pokryl v plné výši. Ve spolupráci s určitými občany a se sponzory však máme možnost požádat o příspěvek jak náš stát, tak i fondy Evropské Unie. Abychom však mohli vytvořit kvalitní požadavek na grant z EU musíme zjistit co nejpřesnější výši nákladů. Tyto údaje následně zpracovat do požadované "štábní kultury" a společně s projektem předložit ke schvalovacímu procesu.

Z výše jmenovaných důvodů vypisujeme zkrácené výběrové řízení na dodavatele a zhotovitele díla. Nabídky a dotazy zasílejte prosím na tuto adresu:

info@tj-tocna.cz

 

Lokace: Městská část Praha 12 Modřany

Katastrální území: Točná

Číslo pozemku: 401 - hřiště

 

Požadavky:

Vrtaná studna s dostatečnou kapacitou pro závlahu fotbalového hřiště a tréningové plochy

Zřízení studny s příslušenstvím v co možná nejkratší době

(jeden zásobník vody o objemu 10 000 l. vlastníme, druhý bychom uvítali)

 

Finanční část:

1. možnost: Uvítáme barterové řešení financování - sponzoring celého díla

(Točná i blízké okolí je velice žádaná lokalita pro výstavbu RD a prezentace dodavatele na všech našich propagačních materiálech je z tohoto důvodu nezanedbatelná. Nachází se zde minimálně 150 stavebních parcel a jejich majitelé budou jistě řešit studnu, nebo tepelné čerpadlo)

2. možnost: barterové řešení financování - částečný sponzoring + dohoda splátek

(zde máme na mysli například: polovina ceny díla sponzorsky a druhá polovina na přijatelné splátky)

3. možnost: odklad úhrady zhotoveného dílo do získání - připsání peněz (grantu z fondů EU nebo ze státních prostředků) na účet TJ

(zřízení studny s příslušenstvím za dohodnutou cenu ihned, úhrada dodatečně. Uvolnění kontroly zdroje financování pro dodavatele)

4. Kombinování všech zmíněných možností tak, aby byly spokojeny obě strany - jak dodavatel díla, tak odběratel

 

 

Barterové plnění ze strany TJ Točná - reklama pro sponzory

 

1. výšivka jména Vaší firmy na dresech fotbalistů a trenérů TJ Točná

2. reklamní tabule v prostoru hřiště (velikost i umístění je předmětem dohody)

3. reklamní prostor na stránkách www.tj-tocna.cz

4. mnoho reklamního prostoru na www stránkách, které obsluhuje webmaster TJ Točná 

(jedná se až o 85 webových prezentací různého zaměření s minimálně 30.000 podstránkami. Tedy můžete získat až 30.000 zpětných odkazů na Váš firemní web + grafické zvýraznění Vaší firmy na home page i podstránkách vybraných webů (celková tržní hodnota této reklamy je cca 25.000,- Kč / měsíčně) - to vše můžete získat jako jednu z částí našeho barterového plnění) Všechny zmíněné www stránky mají celkovou návštěvnost až 2.700 unikátních přístupů denně a reklama zde je pro SEO optimalizaci Vašeho firemního webu velkým přínosem z hlediska fulltextového vyhledávání. (čím více odkazů z internetu směřuje na Váš firemní web, tím výše se Vaše www stránky zobrazují na vyhledavačích jako je např. seznam.cz nebo google.cz)

5. reklamní prostor na chystaných www stránkách tocna.info a ve čtvrtletníku - novinách Točná - info, který bude od června 2010 rozdáván do všech domácností na Točné zdarma

 

 

Vážení sponzoři - partneři. Za nabídky, připomínky, dotazy a pomoc Vám již nyní děkujeme! TJ Točná