Návrh Stanov TJ

Návrh Stanov Tělovýchovné jednoty Točná. Schválení proběhne na Valné hromadě dne 14.5.2016.