Historie klubu TJ Točná

 

Založení kopané v Točné se uskutečnilo dne 8 července 1934.

 


O počátku Točenské kopané se píše již od roku 1925 kdy jistí bratři Tůmové, Růžičkové, Dvořákové, Řehákové, Procházka, Šťastný, Svoboda, Kosina, Škarohlíd, A.Pecák, Pařízek Jiří a jiní, sváděli první boje s různými fotbalovými kroužky na takzvané Beranově louce.

To byl počátek kopané v Točné, která za dlouhou dobu svého trvání vykonala kus dobré práce pro náš sport. Avšak tento kroužek neměl žádné vedení, hráči nebyli registrováni a tak se hrálo jen tak pro zábavu.

Až zmíněného dne, tedy 8 července roku 1934 se sešli výše uvedení propagátoři kopané v Točné a spolu za další účasti členů a občanů na první schůzi v hostinci u Kutilů k oficiálnímu založení klubu který dostal jméno sportovní klub SK TOČNÁ.

Založením klubu začala perná práce, nebylo hřiště. Touha po fotbale byla veliká a díky pochopení bývalého panství v Komořanech se hřiště přeci jen našlo.
Pozemek zvaný Amerika byl skromně upraven neboť na velké úpravy nebyly peníze. Další problémy byly branky bez kterých se nedalo hrát. I ty byly svépomocí postaveny a nastal problém největší. Nebylo se hlavně do čeho převlékat. Na zakoupení dresů, kopaček a další výstroje zapůjčil peníze pan Čeněk Zaun.

Podle zápisu pana Františka Svobody str. byly pověřeni další a byli posláni pro nákup těchto rekvizit do Prahy do obchodu se sportovním zbožím obchodníka pana ( Franty ) do Karlína a byly vybrány  dresy barvy modrobílé pruhované. Jak to dopadlo píše v kronice pan František Svoboda str. to si všichni dovedete představit. Přišli pozdě v noci ale nic po cestě přes Čihadla neztratili.

První derby Točná – Cholupice skončilo prohrou Točné 1:3. Cholupice už měly 10 let od založení klubu před Točnou náskok. Tato porážka byla pobídkou k další intenzivní práci.

Chodilo se trénovat každý den večer a za vydatné pomoci členů Svobody a Škarohlída byly postaveny na hřišti dřevěné kabiny.

Tím se nálada zvýšila a činnost se rozvíjela dále a úspěšněji. Hrály se zápasy přátelské a konaly se zájezdy a nakonec se hrála soutěž III třídy.
V době velkého rozmachu však přišlo zklamání. Nucená přestávka zaviněná německou okupací nikoho nepotěšila. Členové a hráči byli nasazeni na práce v Německu a v Točné kopaná přestala existovat. Skromný majetek - dresy, kopačky a sítě byly zásluhou pana Fr. Svobody řádně uskladněny na jeho půdě.
Nucenou přestávku přerušil rok 1943 a činnost byla znovu obnovena. Tak Točenská kopaná začala znovu vzkvétat. Bylo obnoveno mužstvo, bylo založeno  mužstvo dospělých a mužstvo žáků pod vedením Václava Pousteckého. Pokladníkem byl Miroslav Kaňka a vyjednáváním zápasů pověřen Jaromír Anděl. V mužstvu žáků hráli bratři Korytové, Šmídové, Duben, Anděl Jan, Brejška, Svoboda Fr. ml., Mašín, Světnička a J. Kohoutek, který byl též kapitánem žáků.

Mužstvo bylo přihlášeno do mistrovství v roce 1943 – 1944 a nastaly boje o mistrovské body okrsku Zbraslav a tak hřiště na takzvané Americe znovu ožilo a hrálo se na něm až do roku 1950. V tomto roce opouští oddíl kopané svou populární Ameriku. Byl získán pozemek ( Na Dolích) bývalé Kosinovo pole a tam vybudováno nové hřiště, které slouží Točenské tělovýchově dodnes. Zásluhou pana J Dvořáka a dalších členů byly staré kabiny postaveny na novém hřišti a v pozdější době zásluhou pana Dubena st. a Dubena ml. a dalších členů SK a obětovných pracovníků a za finanční pomoci OVČSTV a místního JZD postaveny nové zděné.

V roce 1954 hrál Točenský oddíl kopané okresní přebor a umístil se na 2. místě.

V roce 1959 vykopal oddíl 1. místo ve III třídě a postoupil do II třídy kde skončil na 2. místě,žáci a dorost v první polovině tabulky.

V roce 1960 je po podzimním kole na 3. místě.Dorost na 2. místě a žáci na 5. místě.

V roce 1962 sestoupila Točná opět do III třídy.

V roce 1964 skončila Točná na 2. místě.Oddíl oslavil 30 letém trvání.

V roce 1974 ve II třídě oddíl skončil na 5. místě bylo to v roce připojení Točné a Cholupice ke Praze 4.

V roce 1975 skončila Točná ve II třídě na 3. místě a došlo ke změně názvu na TJ Točná.

V roce 1977 postoupila TJ Točná do 1B třídy.

V roce 1978 řídí fotbal Jan Trachta , Jiří Pařízek a trenér Jan Michalec. Oddíl kopané uspořádal 3.12. zimní turnaj za účasti 8 oddílů: Tatra Smíchov, SK Modřany, ABC Bráník, TJ Hostivař, Sokol Chodov, Slavoj Praha, Rapid Praha a TJ Točná. Točná skončila na pěkném 4. místě.

V roce 1979 dne 23. listopadu natáčela ČS Televize na místním hřišti záběry se členy fotbalového oddílu u příležitosti ( Sázím stromy) na popud pana režiséra Karla Pecha.

V roce 1980 se TJ Točná umístila na 9 místě a po reorganizaci sestoupila jako 4 sestupující. Tímto rokem končí obecní kronika a zápisy o činnosti fotbalového oddílu TJ Točná.

Všem členům a příznivcům kteří už nejsou mezi námi a těm kteří ještě žijí, za dobrou a velikou práci vyjadřuje TJ TOČNÁ vřele díky !

Ať ještě dlouho žije fotbal na TOČNÉ.

Autor textu: Jaromír Anděl
Přepis textu: Petr Plechatý