Členství FAČR

 
S platností od 1.1.2012 jsou všichni aktivní hráči, funkcionáři a členové realizačních týmů povinni být registrováni za členy FAČR v Informačním systému Fotbalové asociacce České republliky (IS FAČR). V praxi to znamená, že po podání příhlášky je každému členovi vygenerováno unikátní identifikační číslo (ID člena). Členství je aktivní až po zaplacení členského příspěvku. Hráči, kteří nemají přidělené ID, příp. nemají členství aktivní, se nemohou účastnit mistrovských utkání pořádaných FAČR příp. jejich přidruženými organizacemi. Podle nových stanov Pražského fotbalového svazu (PFS), schválených Valnou hromadou PFS 10.2.2016, se nebude moci Valné hromady PFS účastnit oddíl, v jehož výkonném výboru nebudou všichni členové členy FAČR.
 
Přihláška za člena FAČR se podává elektronicky přes webové stránky FAČR: www.is.fotbal.cz 
- osoby starší 15 let mohou přihlášku podat buď jako jednotlivec nebo prostřednictvím oddílu. 
- osoby mladší 15 let podávají přihlášku prostřednictvím oddílu. Pro potvrzení registrace je nutný souhlas zákonného zástupce. Souhlas se vyjadřuje podpisem na vytištěnou přihlášku.
 
Členský příspěvek činí 100,- Kč pro osoby do18 let (včetně těch, kteří dovrší v daném kalendářním roce 18. roku věku)  a osoby starší 70 let (včetně těch, kteří dovrší v daném roce 70. roku věku), pro ostatní 200,- Kč
 
Platnost členství je vždy jeden rok. Splatnost členského příspěvku je vždy do konce února kalendářního roku. V případě, že není členský příspěvek uhrazen ani v náhradním období (do konce března daného roku), členství automaticky zaniká. V případě, že člen bude chtí členství obnovit, musí podat novou přihlášku prostřednictvím IS FAČR buď jako jednotlivec nebo prostřednictvím fotbalového oddílu.